• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Tin tức

THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 20/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 20/08/2019

Ngày: 20-08-2019 | Lượt xem: 361

Ngày 20/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 20/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 20/08/2019

Ngày: 20-08-2019 | Lượt xem: 300

Giá heo hơi hôm nay 20/8: Giá heo miền Bắc giảm, trong khi giá heo tại miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua 19/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 19/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 19/08/2019

Ngày: 19-08-2019 | Lượt xem: 256

Giá heo hơi hôm nay 19/8: Nhìn chung giá heo hơi cả 3 miền hôm nay không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 18/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 15/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 15/08/2019

Ngày: 15-08-2019 | Lượt xem: 293

Ngày 15/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 14/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 14/08/2019

Ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 364

Ngày 14/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 14/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 14/08/2019

Ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 249

Giá heo hơi hôm nay 14/8: Nhìn chung giá heo hơi cả 3 miền hôm nay tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua 13/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 09/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 09/08/2019

Ngày: 09-08-2019 | Lượt xem: 257

Giá heo hơi hôm nay 9/8: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua 8/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 09/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 09/08/2019

Ngày: 09-08-2019 | Lượt xem: 329

Ngày 09/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 06/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 06/08/2019

Ngày: 06-08-2019 | Lượt xem: 372

Ngày 06/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 06/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 06/08/2019

Ngày: 06-08-2019 | Lượt xem: 311

Giá heo hơi hôm nay 6/8: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ, trong khi giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 5/8.

Xem thêm