• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Tin tức

THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 16/10/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 16/10/2019

Ngày: 16-10-2019 | Lượt xem: 480

Ngày 16/10/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 16/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 16/10/2019

Ngày: 16-10-2019 | Lượt xem: 338

Giá heo hơi hôm nay 16/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 15/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 15/10/2019

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 337

Giá heo hơi hôm nay 15/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 14/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 14/10/2019

Ngày: 14-10-2019 | Lượt xem: 330

Giá heo hơi hôm nay 14/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 11/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 11/10/2019

Ngày: 11-10-2019 | Lượt xem: 332

Giá heo hơi hôm nay 11/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay tiếp tục tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua 10/10.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 05/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 05/10/2019

Ngày: 05-10-2019 | Lượt xem: 362

Giá heo hơi hôm nay 5/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua 4/10.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 04/10/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 04/10/2019

Ngày: 04-10-2019 | Lượt xem: 380

Ngày 04/10/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 04/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 04/10/2019

Ngày: 04-10-2019 | Lượt xem: 366

Giá heo hơi hôm nay 4/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều tăng so với phiên giao dịch hôm qua 3/10.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 03/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 03/10/2019

Ngày: 03-10-2019 | Lượt xem: 369

Giá heo hơi hôm nay 3/10: Giá heo miền Bắc và miền Nam tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá heo miền Trung không có biến động so với phiên giao dịch hôm qua 2/10.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 30/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 30/09/2019

Ngày: 30-09-2019 | Lượt xem: 397

Giá heo hơi hôm nay 30/9: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều đi ngang so với phiên giao dịch so với hôm qua 29/9.

Xem thêm