• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Tin tức

THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 31/10/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 31/10/2019

Ngày: 31-10-2019 | Lượt xem: 389

Ngày 31/10/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 29/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 29/10/2019

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 268

Giá heo hơi hôm nay 29/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều tăng so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 25/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 25/10/2019

Ngày: 25-10-2019 | Lượt xem: 486

Giá heo hơi hôm nay 25/10: Nhìn chung giá heo hơi cả 3 miền hôm nay giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 25/10/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 25/10/2019

Ngày: 25-10-2019 | Lượt xem: 520

Ngày 25/10/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 22/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 22/10/2019

Ngày: 22-10-2019 | Lượt xem: 241

Giá heo hơi hôm nay 22/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 21/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 21/10/2019

Ngày: 21-10-2019 | Lượt xem: 233

Giá heo hơi hôm nay 21/10, thị trường heo hơi miền Nam tiếp tục giảm giá, có nơi giảm sâu 5.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chững lại ở mức giá trung bình 60.000 đồng/kg.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 16/10/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 16/10/2019

Ngày: 16-10-2019 | Lượt xem: 372

Ngày 16/10/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 16/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 16/10/2019

Ngày: 16-10-2019 | Lượt xem: 242

Giá heo hơi hôm nay 16/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 15/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 15/10/2019

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 241

Giá heo hơi hôm nay 15/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 14/10/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 14/10/2019

Ngày: 14-10-2019 | Lượt xem: 236

Giá heo hơi hôm nay 14/10: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua.

Xem thêm