• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt Động Cty

Hoạt Động Cty

Ngày Đại Lễ 12/09/2018 tại Miếu Vua Bà - Quảng Yên - QN

Ngày đăng: 12/09/2018 | Lượt xem: 2311

Đại Lễ 12/09/2018 tại Miếu Vua Bà - Quảng Yên - QN

Ban lãnh đạo Cty Xuân Trường Hai cùng toàn thể nhân viên. Lập đàn cúng lễ mong vạn sự hanh thông, mọi việc tốt lành, thuận lợi bình an.