• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Thông Tin Thị Trường

Thông Tin Thị Trường

THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 03/09/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 03/09/2019

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 263

Ngày 03/09/0219

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 03/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 03/09/2019

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 209

Giá heo hơi hôm nay 3/9: Giá heo miền Bắc tăng 1.000-2.000 đồng/kg, trong khi giá heo miền Trung và miền Nam không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 2/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 31/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 31/08/2019

Ngày: 31-08-2019 | Lượt xem: 188

Giá heo hơi hôm nay 31/8: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 30/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 30/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 30/08/2019

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 200

Ngày 30/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 30/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 30/08/2019

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 194

Giá heo hơi hôm nay 30/8: Giá heo miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ, trong khi giá heo miền Trung đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua 29/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 29/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 29/08/2019

Ngày: 29-08-2019 | Lượt xem: 176

Giá heo hơi hôm nay 29/8: Giá heo miền Bắc và miền Nam đi ngang, trong khi giá heo miền Nam lại giảm so với phiên giao dịch hôm qua 28/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 28/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 28/08/2019

Ngày: 28-08-2019 | Lượt xem: 182

Giá heo hơi hôm nay 28/8: Giá heo miền Bắc đi ngang, trong khi giá heo miền Trung và miền Nam tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua 27/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 28/08/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 28/08/2019

Ngày: 28-08-2019 | Lượt xem: 192

Ngày 28/08/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 26/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 26/08/2019

Ngày: 26-08-2019 | Lượt xem: 201

Giá heo hơi hôm nay 26/8: Nhìn chung giá heo hơi cả 3 miền hôm nay đều không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua 25/8.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 24/08/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 24/08/2019

Ngày: 24-08-2019 | Lượt xem: 229

Giá heo hơi hôm nay 24/8: Giá heo tại miền Bắc và miền Nam tiếp tục tăng, còn miền Trung đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua 23/8.

Xem thêm