• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Thông Tin Thị Trường

Thông Tin Thị Trường

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 30/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 30/09/2019

Ngày: 30-09-2019 | Lượt xem: 165

Giá heo hơi hôm nay 30/9: Nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều đi ngang so với phiên giao dịch so với hôm qua 29/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 27/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 27/09/2019

Ngày: 27-09-2019 | Lượt xem: 196

Giá heo hơi hôm nay 27/9: Giá heo miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ, trong khi giá heo miền Trung tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch so với hôm qua 26/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 27/09/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 27/09/2019

Ngày: 27-09-2019 | Lượt xem: 229

Ngày 27/09/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 26/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 26/09/2019

Ngày: 26-09-2019 | Lượt xem: 152

Giá heo hơi hôm nay 26/9: Giá heo miền Bắc và miền Trung đi ngang, trong khi giá heo miền Nam tiếp tục tăng so với phiên giao dịch so với hôm qua 25/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 25/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 25/09/2019

Ngày: 25-09-2019 | Lượt xem: 160

Giá heo hơi hôm nay 25/9: Giá heo miền Bắc đi ngang, trong khi giá heo miền Trung và miền Nam biến động nhẹ so với phiên giao dịch so với hôm qua 24/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 24/09/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 24/09/2019

Ngày: 24-09-2019 | Lượt xem: 252

Ngày 24/09/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 24/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 24/09/2019

Ngày: 24-09-2019 | Lượt xem: 158

Giá heo hơi hôm nay 24/9: Giá heo miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ, trong khi giá heo tại miền Nam tiếp tục tăng so với phiên giao dịch so với hôm qua 23/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG  THẾ GIỚI 20/09/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 20/09/2019

Ngày: 20-09-2019 | Lượt xem: 196

Ngày 20/09/2019

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 20/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 20/09/2019

Ngày: 20-09-2019 | Lượt xem: 162

Giá heo hơi hôm nay 20/9: Giá heo miền Bắc và miền Nam đều giảm, trong khi giá heo miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục ổn định so với phiên giao dịch so với hôm qua 19/9.

Xem thêm
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 19/09/2019

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI NGÀY 19/09/2019

Ngày: 19-09-2019 | Lượt xem: 142

Giá heo hơi hôm nay 19/9: Giá heo miền Bắc giảm nhẹ, trong khi giá heo miền Trung và miền Nam đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua 18/9.

Xem thêm