• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hoạt động khai thác cảng

Hoạt động khai thác cảng

Tổng Hợp Tầu Nông Sản cảng Cái Lân Tháng 04.2020

Ngày đăng: 30/11/-0001 | Lượt xem: 368

Cập nhật tầu nông sản tháng 04/2020

Tầu nông sản về cảng Cái Lân và CICT Quảng Ninh CHARIKLIA JUNIOR - STAR CALYPOS

Vận chuyển khô đậu, ngô tầu CHARIKLIA JUNIOR ngày 18/04/2020 cảng CICT

Vận chuyển khô đậu, ngô tầu STAR CALYPOS ngày 24/04/2020 cảng CICT