• Địa chỉ liên hệ
  • 783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng
ẢNh đại diện

Hàng Nông Sản - Nguyên Liệu TĂCN

Hàng Nông Sản - Nguyên Liệu TĂCN

DDGS USA

DDGS USA

Nhập khẩu 26/05/2020

BRING FOR YOU BEST SERVICE !

PROFESTIONAL - PRESTIGE - QUALITY - BEST PRICE

ContactMr Khanh : 0976 977 086 - Mr Nghiệp : 0944 768 086 - Mr Hiep : 0988 928 889

Chi tiết